Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Zakon je zakon, ma kako opor bio.

čl. 988 Opšteg imovinskog zakona Crne Gore