Advokatima omogućeno da se elektronskim putem angažuju pred Katastrom

Više od 10.000 advokata u Srbiji sve zahteve građana i privrede može da šalje katastru preko aplikacije „eŠalter“, pa tako više neće morati da dolaze na šaltere Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Zahvaljujući ovom servisu i onlajn digitalnoj platformi „GeoSrbija“, advokati će iz svojih kancelarija moći da imaju uvid u baze podataka katastra.

Tok rešavanja podnetih zahteva advokati mogu da prate preko servisa „eKatastar-Status predmeta“.

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 15/2020), sva rešenja koja donosi katastar biće dostupna advokatima u digitalnom obliku na „Elektronskoj oglasnoj tabli“ RGZ.

Ako bude potrebe, advokati će moći da pošalju žalbu na kvalitet i brzinu rada službe, ili zbog dugog čekanja na rešavanje predmeta, kroz servis „ePrimedbe na rad katastra“.

Izvor: razni sajtovi