Alimentacija

Poštovani,
da li se plaća alimentacija u slučaju zajedničkog starateljstva nad decom? Ako se plaća, da li je u slučaju zajedničkog starateljstva nad decom ona nešto niže vrednosti nego kada starateljstvo nad decom preuzme samo jedan roditelj?

Poštovani, problem sa pojmom zajedničkog vršenja roditeljskog prava u našem zakonu jeste jer je prilično šturo postavljen i to verovatno u cilju da zakonodavac nije imao nameru da se previše meša u tu vrstu porodičnih odnosa deteta sa roditeljima …. u tom smislu, koliko je meni poznato, u našem pravu i sudskoj praksi, prilikom zaključenja sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava nijedan od roditelja se ne obavezuje na davanje bilo kakve alimentacije, jer se radi o zajedničkom starateljstvu nad detetom pa se pretpostavlja da će roditelji i u finansijskom smislu zajednički i dogovorno to činiti u interesu deteta, kao da su i dalje u braku ….