Aneks ugovora

Interesuje me da li je zakonski dozvoljeno da poslodavac u roku od 9 meseci ponudi 4 aneksa ugovora? Koji je minimalni rok za promenu pozicije od jednog do drugog aneksa?

______________________________

Poštovani,

Zakon ne ograničava broj aneksa u nekoj jedinici vremena, ali je nužno i obavezno da poslodavac obrazloži i objasni vam iz kog razloga vas je premesio na drugo radno mesto, a posebno u tako kratkom vremenskom periodu. Stoga ako to nije slučaj, onda bez obzira na činjenicu da ste potpisali aneks, možete tužiti za poništaj nekog od aneksa zbog nedostatka obrazloženja, objašnjenja, ili recimo iz razloga jer uopšte ne radite poslove na koje ste raspoređeni, radi se o fiktivnoj promeni radnog mesta a zapravo su isti poslovi u pitanju, itd..