Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности. Наиме, одредбом…

Procitaj ostalo Sadržina privatne krivične tužbe

Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност продавца да обезбеди купцу као стицаоцу пуно и од трећих…

Procitaj ostalo Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)