Poremećeni odnosi između poslodavca i zaposlenog i nedavanje radnih zadataka zaposlenom predstavljaju radnje mobinga

Iz obrazloženja: "Naime, utvrđeno je u toku postupka da tužilac u periodu od... do... godine nije dobijao nikakva zaduženja i nije obavljao poslove adekvatne svojoj stručnoj spremi, te da je…

Procitaj ostaloPoremećeni odnosi između poslodavca i zaposlenog i nedavanje radnih zadataka zaposlenom predstavljaju radnje mobinga

Ništava je odredba ugovora o kreditu na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u tečaj

Ništava je odredba ugovora o kreditu kojom je korisnik kredita obavezan da banci kao davaocu kredita plati novčanu naknadu, iskazanu u procentualnom iznosu od iznosa odobrenog kredita, na ime troškova…

Procitaj ostaloNištava je odredba ugovora o kreditu na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u tečaj