Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ostvari i u posebnom parničnom postupku. (Presuda Apelacionog suda u…

Procitaj ostaloOdluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima koji su izazvali potrebu procesa i organizacije rada za premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao,…

Procitaj ostaloPonudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Zaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem

Prava iz radnog odnosa, gde spada i pravo na isplatu zarade i uplatu doprinosa u korist zaposlenog, kao i prava na pristup sudu kao jednog od elemenata prava na pravično…

Procitaj ostaloZaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem