Ništava je odredba ugovora o kreditu na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u tečaj

Ništava je odredba ugovora o kreditu kojom je korisnik kredita obavezan da banci kao davaocu kredita plati novčanu naknadu, iskazanu u procentualnom iznosu od iznosa odobrenog kredita, na ime troškova…

Procitaj ostaloNištava je odredba ugovora o kreditu na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u tečaj

Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ostvari i u posebnom parničnom postupku. (Presuda Apelacionog suda u…

Procitaj ostaloOdluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima koji su izazvali potrebu procesa i organizacije rada za premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao,…

Procitaj ostaloPonudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo