Zaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem

Prava iz radnog odnosa, gde spada i pravo na isplatu zarade i uplatu doprinosa u korist zaposlenog, kao i prava na pristup sudu kao jednog od elemenata prava na pravično…

Procitaj ostaloZaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem