Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност продавца да обезбеди купцу као стицаоцу пуно и од трећих…

Procitaj ostalo Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)