Ne može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu

Iz obrazloženja: "Naime, iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ obustavio postupak po žalbi tužioca izjavljenoj zbog nedonošenja rešenja prvostepenog organa po podnetom zahtevu od…

Procitaj ostaloNe može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu