Centar za socijalni rad

Poštovani,
u toku je postupak razvoda i pitanja starateljstva nad decom. Deca imaju 10, 5 i 13, 5 godina. Vodio sam ih u centar za socijani rad na izjašnjavanje i tom prilikom su falsifikovali izjavu starije ćerke.
Interesuje me da li u prostoriji gde se deca izjašnjavaju postoji mogućnost da bude prisutan advokat kako bi imao svedoka šta je rečeno a šta upisano u izjavu dece. (znam da ja kao roditelj ne mogu da prisustvujem)


Odgovor:

Po mom iskustvu radnici Centra najviše animoziteta imaju upravo prema advokatima i uvek gledaju da im što više ograniče prava … pritom radi se o takvo vrsti državnog organa koji uvek može uskratiti pravo trećih lica, uključujući i advokata da budu prisutni prilikom davanja izjava dece …. koliko je dakle meni poznato malo može da se uradi po tom pitanju u toj fazi ….