Da li imam pravo dodatne žalbe u radnom sporu

Poštovani gospodine Vukoviću,
Najljubaznije bih vas zamolio da mi odgovorite da li u situaciji gde sam izgubila radni spor protiv bivše firme imam pravo na dodatnu žalbu na poslednju odluku, jer je i ona kao i one prethodne sudske odluke po mišljenju nezakonita?
Hvala na vremenu i odgovoru.
Srdačan pozdrav Darko Barović

___________________________________________________________

Odgovor:

Poštovani gospodine Baroviću, ako sam dobro shvatio – vama je radni spor pravnosnažno okončan, tako što je Apelacioni sud u žalbenom postupku potvrdio odluku osnovnog suda u prvostepenom postupku.

Ako je tačna ova pretpostavka, u tom slučaju imate pravo na reviziju.

Član 441 Zakona o parničnom postupku propisuje:

“Revizija je dozvoljena u parnicama o sporovima o zasnivanju, postojanju i prestanku radnog odnosa.“

Ono što je vrlo bitno jeste da je rok za reviziju 30 dana od dana kada ste primili lično odluku Apelacionog suda i bitno je da znate da reviziju mora da napiše neki advokat …. ne možete vi lično da pišete.