Deoba

Živim sa porodicom u kući koju smo izgradili sopstvenim sredstvima.Pokrenuo sam postupak legalizacije kuće između ostalog i zato da bi smo se priključili na elektro mrežu.Pošto mi je kuća na placu na kojoj sam vlasnik sa 1/2 sa bratom a zbog narušenih porodičnih odnosa on ne želi da mi potpiše saglasnost za legalizaciju iste molim Vas za savet šta da radim.

Odgovor:

Iskreno, vaš položaj je u pravnom smislu u tzv “sivoj zoni“ zbog nelegalnog objekta, a saglasnost brata je nužna, pa samim tim napamet ne znam da vam kažem nešto posebno, osim da se pokuša u Sekretarijatu za legalizaciju naći rešenje ….