Donet Zakon o agencijskom zapošljavanju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019) koji se uređuju:

– prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku

– jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada,

– uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje,

– način i uslovi ustupanja zaposlenih,

– odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Ovaj zakon primenjuje se na sve ustupljene zaposlene bez obzira na vrstu radnog odnosa i radno vreme.

Za sve što nije uređeno ovim zakonom primenjuje se zakon o radu.

Napominjem da Zakon o radu poznaje samo ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca tako da ne uređuje rad zaposlenog preko Agencije za privremeno zapošljavanje.