Fizička deoba zemljišta.

Od ukupne površine 1088 m2, jedan od vlasnika koji se ne može pronaći jer je odavno otišao u inostranstvo i po svoj prilici nije više živ, ima približno 45 m2.
Da li je moguće prilikom kupovine zemljišta izvršiti fizičku deobu u sudu sa tim da sudski veštak odvoji negde po obodu imanja deo od 45m2?

Odgovor:

Moguće je ako se složi advokat tog lica, odnosno takozvani privremeni zastupnik (advokat) kojeg po službenoj dužnosti postavi sud, a koji zastupa lica koja nisu dostupna sudu .