Istovremeno pravo na zaradu i stimulativnu otpremninu

Zaposlenima koji su prihvatili socijalni program, tako što su zaključili sporazum na osnovu koga su im isplaćena novčana sredstva stimulativne otpremnine usled dobrovoljnog prestanka radnog odnosa, ne gube pravo na isplatu zarade do prestanka radnog odnosa, kao i poreza i doprinosa koji se iz zarade isplaćuju.

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž 2363/2017(2) od 1.10.2017. godine)