Kako da ne ostanete bez vozila nakon kupovine?

Nažalost, činjenica da imate kupoprodajni ugovor, potpisan i overen kod notara, ne znači da je automobil automatski vaš. Daleko od toga…

Čak ni to što ste platili porez na prenos apsolutnih prava (vlasništva) ne znači ništa. Sve dok u policiji, na šalteru, ne završite proceduru, niste na čvrstom tlu.

Ali i tada, kada imate saobraćajnu dozvolu na svoje ime, možete se naći u situaciji da vam auto bude oduzet, piše portal Polovniautomobili.com.

U takvoj situaciji se našao i N.S. koji se bavi prodajom i otkupom automobila, a  koji nam se obratio kako bi apelovao da upozorimo druge vozače na ovaj problem:

“Kupio sam Audi A6 od čoveka koji je nedugo nakon prodaje otišao u inostranstvo. Kada sam došao u policiju da registrujem auto na sebe, saznao sam da to ne mogu da uradim pošto prethodni vlasnik ima dug od 80.000 dinara prema JKP Infostan, a naplatu duga su preuzeli izvršitelji.

S obzirom na to da nisam mogao da ga kontaktiram, bio sam prinuđen da platim dug umesto njega kako bih mogao da registrujem auto. Zato savetujem svima da pre kupovine obavezno provere i prodavca i auto“.

Postoji način da se u velikoj meri smanji rizik. Krenimo redom.

Date prodavcu novac, overite kupoprodajni ugovor kod notara, platite porez na prenos vlasništva Poreskoj upravi, a onda vam na šalteru u policijskoj stanici kažu da taj auto ne možete da prenesete na sebe zato što prodavac ima dug zbog kojeg su izvršitelji blokirali prodaju.

Problem je u tome što se prenos vlasništva obavlja u policiji, a ne kod notara overavanjem ugovora ili u Poreskoj upravi plaćanjem poreza na prenos apsolutnih prava.

Notari ne proveravaju da li je stavljena bilo kakva zabrana na predmet prodaje. Oni proveravaju samo da li se poklapaju podaci o vozilu u ugovoru i saobraćajnoj dozvoli, i identitet kupca i prodavca.

Poreska uprava takođe ništa ne proverava – samo naplaćuje porez na prenos. Dakle, plaćanje ovog poreza ne znači automatski i prenos vlasništva.

Zato treba da odete na sajt Agencije za privredne registre i obavite pretragu sudskih zabrana.

1.  KORAK: Proveravate vlasnika – kliknite na ovaj link.

Obavezno pored imena i prezimena unesite i JMBG. Imajte u vidu da sistem nije savršen i da su moguće greške.

Savetujemo da prvo proverite prodavca, pošto postoji mogućnost da nije upisana posebna zabrana na auto, nego neka generalna.

2.  KORAK: Proveravate da li vozilo ima zabranu otuđenja – kliknite na ovaj link.

U padajućoj listi treba izabrati prvu opciju – „Pokretna stvar koja ima registracioni broj“. Zatim se pojavljuju sledeće opcije za unos podataka kao na slici ispod:

Proverite za svaki slučaj na više načina, posebno po registarskom broju i po broju šasije (obavezno), kao i kombinacijom podataka. Sistem nije savršen i moguće su greške.

„Rupe“ ipak postoje

Problem je u tome što potvrdu o plaćenom porezu na prenos ne možete da dobijete istog dana. Možda ćete je čekati veoma, veoma dugo (mada situacija može drastično da se razlikuje od grada do grada).

A bez potvrde o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava ne možete da prenesete auto na svoje ime u MUP-u.

Stoga smo Agenciji za privredne registre uputili sledeće pitanje:

„Da li ja kao kupac automobila, ukoliko na dan kada je potpisan i kod notara overen kupoprodajni ugovor, taj automobil nije bio upisan u Registar sudskih zabrana, imam pravo da neometano prenesem apsolutna prava nad tim automobilom na sebe ako u periodu između potpisivanja ugovora i završetka procedure prenosa vlasništva dođe do upisivanja tog automobila u Registar sudskih zabrana?

Konkretnije, šta ako ja proverim automobil, sve bude u redu, overim kupoprodajni ugovor i isplatim novac prodavcu, a zatim nakon 10-ak dana na šalteru u MUP-u kada odem da prenesem vlasništvo na sebe saznam da je nakon overe kupoprodajnog ugovora automobil upisan u Registar i MUP odbije da prenese vlasništvo na mene kao kupca, tj. novog vlasnika?“

Dobili smo sledeći odgovor koji smo skratili i prilagodili kako bi ga običan čovek lakše razumeo:

„Propisano je da svako ima pravo da zahteva izvod o podacima iz Registra i izvod kojim se potvrđuje da Registar ne sadrži podatke o ili zabrani otuđenja, odnosno opterećenja pokretne stvari (npr. vozila).

Dalje, propisano je da se niko od trenutka upisa ne može pozivati da nije upoznat sa zabranom otuđenja, odnosno opterećenja pokretne stvari, niti da mu nisu bili poznati podaci koji su o njoj upisani u Registar.

Propisano je i da se pretpostavlja da je kupac pokretne stvari koja je predmet zabrane otuđenja, odnosno opterećenja koja nije upisana u Registar savestan.

Dakle, savesnost kupca pretpostavlja se po zakonu.

Napominjemo da ukoliko neko osporava savesnost kupca, mora to i da dokazuje pred sudom, ali da je to vrlo kompleksno pravno pitanje, pri čemu odgovor na isto izlazi iz okvira materije registracije“.

Nažalost, iz MUP-a nismo dobili odgovor na ovo pitanje.

Izvor: Vebsajt Danas, 14.08.2019

Piše: Polovniautomobili.com