Kako se utvrđuje otkupna cena stana?

Kako se utvrđuje otkupna cena stana?

___________________________

Odgovor:

Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana („sl. glasnik rs“, br. 52/92, 80/92 i 50/94) regulisani su elementi za otkupnu cenu stanova u društenoj i državnoj svojini.

Otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu površine stana, prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi danu podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima, a gde se procenjuje kvalitet i spratnost zgrade, lokacija itd.

Stan može biti otkupljen na rate ili isplatom celokupne otkupne cene.

Otkupna cena stana može da se umanji na ime:

  • Doprinosa za stambenu izgradnju uplaćivanog iz ličnog dohotka lica koje otkupljuje stan i njegovog bračnog druga po 0,5% za svaku godinu radnog staža, a najviše do 30%
  • Jednokratne otplate više od jedne trećine duga, iznos duga koji se jednokratno otplaćuje umanjuje se za 15%, a u slučaju jednokratne otplate ukupne ugovorne cene umanjenje je 20%.
  • Statusa ratnog vojnog invalida od I do V kategorije, kada lice koje otkupljuje stan ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima pravo na dodatno umanjenje ugovorne cene stana do 50%, srazmerno stepenu invalidnosti.
  • Smrti člana porodičnog domaćinstva koji je poginuo kao borac u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, umanjenje ugovorne cene stana je 50%.