Ko snosi odgovornost

Ako trezan čovek da auto pijanom čoveku da vozi ko snosi odgovornost na počinjenu štetu?

Начелно – онај што је возио