Lična odgovornost direktora

Poštovani
Bio bih vam vemom zahvalan kada bi dobio jasan odgovor na pitanje.
Može li direktor DOO firme da odgovara svojom ličnom imovinom za nastale obaveze firme u njegovom mandatu. Firma je promenila vlasnike, direktor podneo ostavku. Direktor nije izdavao licne menice. Postoje obaveze prema poreskoj upravi i trećim licima, novi vlasnici nisu voljni da plaćaju obaveze… sve ide ka prinudnoj likvidaciji

Unapred zahvalan

Постоји могућност, али за све ближе морате ангажовати адвоката