Likvidacija ortačkog društva

Поштовани,
Мој отац и покојни деда били су оснивачи ортачког друштва, новчани уплаћени капитал 30.000,00 РСД, однос 50/50%. После смрти деде отац није желео да настави да ради, без новог ортака и без жеље за промену правне форме, АПР је покренуо поступак принудне ликвидације. У оставинском поступку отац и стриц судском одлуком су поделили заједничку имовину а свој део је отац преписао мени и сестри, тако да се на њега не води више ништа.
Једини поверилац је ПУ за татине неуплаћене обавезе-допринос за пензијско инвалидско осигурање, за које сам чуо да не застаревају.
Вас, љубазно молим за одговор, шта конкретно значи реченица из члана 545 Закона о привредним друштвима, када се каже да ортаци одговарају НЕОГРАНИЧЕНО СОЛИДАРНО за обавезе друштва у ликвидацији и након брисања друштва из регистра привредних субјеката.
Ко одговара неограничено солидарно ? деда кога смо сахранили ? отац који нема прихода ни имовине, или стриц ја или сестра ?.
Захваљујем на одговору.
Љубазан поздрав !


Odgovor:

Poštovani,

Hvala na pitanju …. u skladu sa informacijama koje ste naveli u pitanju, mogu da vam odgovorim da za obaveze društva nakon likvidacije formalno pravno odgovaraju lica koja su upisana u APR kao osnivači, odnosno ortaci društva … što znači da ako niste izvršili upis promene članova na osnovu pravnih poslova koje ste preduzimali u proteklom periodu, formalno pravno će dužnici  i dalje biti lica koja su upisana u APR (osim ako bi PU imala informacije o preduzetim poslovima, a što je malo verovatno) … takođe prema stavu 3 člana 545 ZPD vidljivo je da je određen poseban zastarni rok od 3 godine za sve vrste potraživanja, pa se ova odredba može tumačiti kao poseban zakon u odnosu na druge odredbe poreskih zakona, a što znači da i doprinosi zastarevaju za 3 godine. To bi dakle značilo da ako su pok. deda i otac i dalje upisani kao osnivači ortačkog društva, u tom slučaju do isteka 3 godine dužnik bi bio vaš otac.

To bi bio neki moj načelni stav.

Pozdrav, svako vam dobro.