Molba za proveru naplate naknade

Koliko se naplaćuje kada advokat od suda traži po ovlašćenju stranke sudsku dokumentaciju. Naime potpisala sam advokatu punomoć da od suda traži prepis ugovora za stan koji je overen u prvom opštinskom sudu u Beogradu 1997 godine. Sud nije dostavio predmet. Samo su dali prepis da je overeno u sudu. Koliko advokat po propisanim tarifama za takvu uslugu sme istu naplatiti. Unapred zahvalna

Колико је мени познато та врста услуге није посебно нормирана Тарифом ….