Nadležnost za ostavinski postupak/nasledno pravo

Kom sudu se obraćam za pokretanje ostavinskog postupka?


ODGOVOR:

Poštovani,
Hvala na pitanju koje ste postavili.
Odredbom člana 88 Zakona o vanparničnom (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – dr. zakon) postupku je propisano:
(1) Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud).
(2) Ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine.