Pitanje za advokata: Naplata potrazivanja

Postovani,
Dosudjeno mi je potrazivanje sudskom odlukom i pokrenut je postupak prinudne naplate, medjutim izvrsni postupak je prekinut jer je nad duznikom pokrenut stecajni postupak.
Potrazivanje nije prijavljeno u stecajnom postupku. Kada ce biti nastavljen izvrsni postupak i kako naplatiti potrazivanje?

___________________________________________________________________________________

Odgovor:

Hvala što ste posetili sajt i postavili pitanje.

Članom 111 Zakona o stečaju, pored ostalog, u vezi sa prijavom potraživanja u stečajnom postupku, propisano je:

Prijave se mogu podneti po isteku roka određenog rešenjem stečajnog sudije, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Ovo analogno znači da sva lica koje su prijave potraživanja podneli neblagovremeno, kao i oni koji nisu uopšte podneli prijavu potraživanja u stečajnom postupku, gube dalja prava na učestvovanje u stečajnom postupku, a samim tim i na prava na naplatu potraživanja prema stečajnom dužniku.

Imajući u vidu da se pokretanjem stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom obustavljaju postupci izvršenja, te da se dalje sva prava prema stečajnom dužniku mogu ostvariti isključivo u stečajnom postupku, a kako na žalost, niste prijavili potraživanje u stečajnom postupku, vi ste zapravo propuštanjem roka za podnošenje prijave potraživanja izgubili prava koja imate prema stečajnom dužniku.

Srdačan pozdrav,