Narodna skupština usvojila Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019).

Građani će imati izbor da li će po novom Zakonu da konvertuju kredite u evro ili da nastave sa sudskim sporovima.

Leks specijalis predviđa da se preostali deo duga konvertuje u evre i da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto, kao i da kamatna stopa bude ograničena na 3,4 odsto.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, banka je dužna da dostavi korisniku ponudu za zaključenje ugovora.

Ako prihvati da se konverzija stambenog kredita izvrši u skladu sa ovim Zakonom, korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema dokumenata o tome obavesti banku i s njom zaključi ugovor o konverziji.