Nasledstvo

Postovani da li je punopravno nasledje ostavljeno testamentom, ako se nakon smrti jos imovina nije zvanicno vodila na pokojnika, a za vreme njegovog zivota pokrenut je postupak oko legalizacije koji je i dalje u toku.

Odgovor:

Može se zaveštati samo ono što je bilo vlasništvo u vreme smrti ….ako je u toku postupak legalizacije to znači da na zaveštaoca u momentu smrti nije prešlo bilo kakvo svojinsko pravo na predmetnoj nepokretnosti …