Nasljeđivanje sudskog spora

Iza preminulog oca ostalo je za nasledjivanje samo grobno mesto i sudski spor koji traje vec 6 godina u kom je on tuzilac koji je s apelacionog suda vraćen ponovo na prvostepeni. Moje pitanje ako bih se prihvatila nasledstva i samim tim nasledila i sudski spor i povukla tuzbu da li bi snosila sve troškove postupka koji su naravno veliki ili samo u iznosu vrednosti nasledjenog što je u ovom slučaju pravo na korišćenje grobnog mesta? Hvala

Odgovor:

Kao naslednik odgovarate isključivo do visine onog što ste primili od ostavioca, vašeg oca.