Neovlašćena uplata duga za struju u moje ime

Poštovani,
Elektrodistribucija već duže vreme pokušava da naplati zastarela potraživanja (redovno, račun po račun, plaćam struju svaki mesec zadnjih 6 godina). Međutim, pre 2 meseca radnici ED su došli sa nalogom za isključenje (ja nisam bio kod kuće) i od supruge su, pod pretnjom isključenja, iskamčili 50 Evra, otišli u poštu i to uplatili kao da sam ja uplatio (odštampali račun u ED i svih 50 Evra uplatili bez navođenja za koji period se plaća struja) čime su prekinuli zastarelost mojih dugovanja. Zanima me da li su oni smeli to da rade, da uplatu vrše u moje
ime, i šta da učinim da ispravim to štetno stanje po mene?
Unapred zahvaljujem na odgovoru!
S poštovanjem,
Milivoje Ivanović

Odgovor:

Koliko razumem oni su – formalno pravno – učinili kao da ste vi lično uplatili …. verovatno na taj način da nema tragova da su oni to učinili ….