Od 01.04.2020. u DOO biće omogućeno da svojim zaposlenima, konsultantima ili investitorima odobre pravo na sticanje udela

Zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu mogu da učestvuju u raspodeli dobiti, a procenat sopstvenih akcija koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave povećan je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) sa tri na pet odsto. Od 1. aprila 2020. ,društvima s ograničenom odgovornošću omogućeno je da stimulišu svoje zaposlene, konsultante ili investitore izdavanjem finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Ova lica će imati pravo da steknu udeo u društvu određenog dana (dan dospeća) po povlašćenoj ceni. Finansijski instrument – pravo na sticanje udela registruje se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, pri čemu će Centralni registar društvima s ograničenom odgovornošću koja izdaju ovaj finansijski instrument omogućiti neposredan pristup registru bez posrednika, što ih oslobađa troškova plaćanja brokera.