Od 1. januara 2019. ukinuta obaveza poslodavaca da RF PIO podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

U skladu sa navedenim, poslodavci ne podnose prijave M-4 za 2018. i kasnije godine i prijave M-UN za 2019. i kasnije godine.

Poslodavci koji nisu podneli prijave M-4 za 2017. i ranije godine i prijave M-UN za 2018. i ranije godine, dužni su da ih podnesu na obrascima koji su važili do 31.12.2018. godine.