Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

Od 1. januara 2019. ukinuta obaveza poslodavaca da RF PIO podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

U skladu sa navedenim, poslodavci ne podnose prijave M-4 za 2018. i kasnije godine i prijave M-UN za 2019. i kasnije godine.

Poslodavci koji nisu podneli prijave M-4 za 2017. i ranije godine i prijave M-UN za 2018. i ranije godine, dužni su da ih podnesu na obrascima koji su važili do 31.12.2018. godine.

Zatvori meni