Od 1. jula 2019. godine izmena propisa oko poreza za stan na dan i privatne ležajeve/nepokretnosti

Od 1. jula 2019. godine na svaki privatni ležaj u turističkim destinacijama prve kategorije kao što su Beograd, Zlatibor ili Vrnjačka banja plaćaće se godišnje do 3.500 dinara poreza.

Porez će iznositi 5 odsto od prosečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini pomnožen sa brojem ležaja i sa kategorijom turističkog mesta.

Ovaj vrsta poreza odnosi se samo na fizička lica koja su vlasnici soba, apartmana, stanova i kuća koje izdaju.

28/06/2019