Od 17. januara 2020. javni beležnik proverava da li je nepokretnost pod izvršenjem

U cilju povećanja pravne sigurnosti u Srbiji, Ministarstvo pravde razvilo je u okviru aplikacije „ProNep“ novi modul „Pretraga eZIO“, putem koga će javni beležnici moći da provere da li je za nepokretnost koja je predmet kupoprodaje doneto rešenje o izvršenju.

Novi modul je u primeni od 17. januara 2020. godine, a osnovni cilj je povećanje sigurnosti poslova prometa nepokretnosti.

Prilikom prometovanja nepokretnosti javni beležnici sada mogu da izvrše elektronski uvid u podatke o izvršnim dužnicima u odnosu na koje je za predmet izvršenja određena nepokretnost koja se prometuje.

Javni beležnici proveravaju podatke iz rešenja o izvršenju donetih u postupcima izvršenja i obezbeđenja nakon 1. novembra 2018. godine. Ti podaci se odnose na nepokretnosti uknjižene u katastar i o dužnicima u odnosu na koje je za predmet izvršenja određena prodaja nepokretnosti, a koju sprovodi javni izvršitelj.

Podsećamo da je Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018, 95/2018 i 31/2019) propisano da javni izvršitelji preko e-šaltera dostavljaju izvršne odluke u slučajevima i na način propisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju(„Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019), a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Ta obaveza je u primeni od 1. novembra 2018. godine.

Planirano je da ova baza podataka u narednom periodu bude proširena i na nepokretnosti koje nisu upisane u katastar, čime će se u potpunosti sprečiti mogućnost da poverilac ne naplati svoje potraživanje na nepokretnosti koje je predmet namirenja u izvršnom postupku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 23.01.2020.