Opravdano odbijanje poslova od strane zaposlenog

Kada je zaposleni uredno obavestio poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu i nakon toga iz opravdanih razloga odbio da radi iste poslove, onda se takvo njegovo ponašanje ne može pripisati u krivicu zaposlenog, pa ne postoji ni razlog za otkaz od strane poslodavca zbog povrede radnih obaveza.

 

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 304/2017 od 22.3.2017. godine)