Остваривање права на пензију применом чл.20 Закона о Пио

Поштовани
Од пријатеља сам добио препоруку да Вас контактирам, и уколико то радите да Вас ангажујем како бих проверио да ли сотварујем права на старосну пензију:
Да ли (ако испуњавам услове)имам право на снижење старосне границе за остваривање права на пуну старосну пензију по чл.20 Закона о ПИО Републике Србије, ако немам непрекидан рад на радним местима са бенефицираним радним стажом. Наиме имам 57 година живота, а радни однос сам засновао у МУП у Србије 1989 године, где након годину дана полажем приправнички и стичем право на бенефицију 12/16. 1998 године напуштам МУП и радим 3,5 године на радном месту без бенефиције.
2001 године поново заснивам радни однос у МУП-у са бенефицираним радним стажом 12/16, где остајем до 2017 године, када поново одлазим из МУП-а и тренутно сам на радном мету без бенефиције. Укупно проведено радно време (по потврди МУП) на бенефицираним местима 12/16 је 23 године (са тим стажом имам тренутно укупно 40 година и 7 месеци). У јануару 2023 године пуним 58 година те ме интересује да ли имам право на старосну пензију по чл.20 Закона о ПИО.
Хвала унапред на одговору!

Poštovani,

U ovoj sekciji je predviđeno postavljanje kratkih pitanja i davanje kratkih odgovora …. vaše pitanje je složenio i bilo bi potrebno angažovanje mojih usluga radi davanja stručnog odgovora.