Otkup stana u društvenoj svojini

Moj otac je, 1991. godine, dobio stan, u stanarsko pravo, na trajno korišćenje, po osnovu što je objekat gde je tada stanovao ( ul. Vojvode stepe u Beogradu) raseljavala Stambena zadruga „Partizanski put“ radi izgradnje novog objekta.
Članovi domaćinstva bili smo: otac, brat i ja.
Otac je preminuo 2009. godine, a brat i ja dalje koristimo stan.

Od dokumenata u vezi stana posedujemo:
1) ZAPISNIK o primopredaji stana licu koje raseljava Zadruga „Partizanski put“ Beograd. (od 30.08.1991.);
2) UGOVOR o korišćenju stana sačinjen sa Javnim preduzećem za stambene usluge Beograd. (od 03.09.1991.);
3) REŠENJE Stambene zadruge „Partizanski put“ o dodeli stana na trajno korišćenje. (od 21.08.1991.);
4) SPORAZUM o međusobnim pravima i obavezama radi raseljavanaja. (od 17.06.1991.).

PITANJA:
a) Koji je postupak da brat i ja otkupimo stan?

b) Da li stan može otkupiti jedno od nas?

________________________________

Одговор:

a) Koji je postupak da brat i ja otkupimo stan? Ванпарнични судски поступак

b) Da li stan može otkupiti jedno od nas? Може