Pitanje u vezi nasledstva

Poštovani,

Deda mi je testamentom ostavio svu imovinu, u momentu dok je moj otac (njegov sin) bio živ. U testamentu je naveo da niko nema pravo na nužni deo tj. da celokupnu imovinu ostavlja meni, a imam i lekarsko uverenje da je testament sastavio pri zdravoj svesti.
Međutim, tata je umro nekoliko meseci nakon dede, a ostavinski postupak je pokrenut nakon svega toga. Notar je rekao da je problem to što moj tata ima ćerku iz prvog braka, jer se i ona, po zakonu, smatra naslednikom pored mene i moje mame.
Da li moja polusestra ima mogućnost da obori testament i da li postoji način da se zaštitim od toga? Ako smo dužni da joj isplatimo nužni deo, na koji način se to obračunava?

Hvala!

Нужни део је половина од онога што припада по закону …. начелно кад је у питању тестамент може се тражити нужни део