Podela imovine

Poštovani,
da li se prilikom razvoda braka deli imovina, tj. finansije koje su na tekućim i štednim računima muža i žene ili novac koji je na računu supruge ostaje njoj, a koji je na računu muža ostaje njemu?

Odgovor:

Sve podleže razmatranju uslova za podelu, uključujući i novac na računima