Pojednostavljen postupak upisa i brisanja hipoteke/Каtastar Nekretnine

Svakodnevno se u katastru upisuje ili briše veliki broj hipoteka na nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja .

Prošle godine je stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018, 95/2018 i 31/2019), te je uveden i novi način upisa hipoteke u katastru.

Sada hipotekarni dužnik, više nema obavezu da lično podnose zahtev za upis ili brisanje hipoteke, jer se upisi u katastar sprovode preko javnih beležnika kojima je omogućena elektronska komunikacija sa Republičkim geodetskim zavodom.

Za razliku od kupoprodaje nepokretnosti, za zalaganje nepokretnosti je nadležan svaki javni beležnik bez obzira na teritoriju gde se nalazi nepokretnost.

12.06.2019.