Pokloni su bračna stecevin?

Supruga je tokom 15 god, za vrijeme bračne zajednice, prebacivali svu svoju ustedjevinu od plate članovima porodice (sestra, djeca) na njihove bankovne račune. Kako sud tretira ove uplate pri diobi bračne stečevine. Imam li pravo tražiti od nje kompenzaciju?

Odgovor: Prilikom veštačenja bi i to trebalo uzeti u obzir