Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima koji su izazvali potrebu procesa i organizacije rada za premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao, a ne samo načelno obrazloženje, pa ovaj formalni nedostatak ponude dat zaposlenom za izmenu ugovorenih uslova rada predstavlja razlog nezakonitosti aneksa ugovora o radu.

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 556/2016 od 10.2.2017. godine)