Porodična penzija

Poštovani,
Da li korisnik porodične penzije može biti angažovan kao direktor (zakonski zastupnik) i na koji način, a da pri tom ne gubi prava na korišćenje starosne penzije.

Odgovor:

Malo ste izbrkali termine … malo porodična penzija, malo starosna penzija …..starosnu penziju ne može niko da vam uskrati … a porodičnu može pod uslovima iz zakona … koje sada ne znam napamet, imate na internetu o tome ….ili proverite u PIO fondu