Prava zaposlenih/radno pravo

Članom 12, 13 i 14 Zakona o radu uređena su prava zaposlenih koja su pomenuta u sledećem:

Prava svih zaposlenih

Zaposleni ima pravo:

 • na odgovarajuću zaradu
 • bezbednost i zdravlje na radu
 • zdravstvenu zaštitu
 • zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti
 • druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti
 • materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti,
 • pravo na posebnu zaštitu radi nege deteta
 • kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu
 • na udruživanje,
 • učešće u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora,
 • mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova,
 • konsultovanje, informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada

Prava žena

Zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu za vreme trudnoće i porođaja

Prava predstavnika zaposlenih

Predstavnik zaposlenih, zbog aktivnosti preduzetih u skladu sa zakonom ne može biti pozvan na odgovornost, niti stavljen u nepovoljniji položaj u pogledu uslova rada, ako postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Pravo zaposlenih na učešće u dobiti

Ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može se utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom.