Pravna zaštita od vozila stanara iz susednih zgrada

Nasa zgrada se nalazi na privatnoj parceli, imamo oformljenu skupstinu stanara , bili smo u opstini i raspitali se smo se kako se mozemo zastiti od parkiranja automobila stanara iz susednih zgrada.

receno nam je da moramo doneti odluku o tome na skupstini i da nakon toga mozemo postaviti stubice za parking prostor ali samo u okviru katastarske parcele, sto nama i odgovara.Vidim na Vasem sajtu da pomazete u raznim oblastima pa sam hteo da Vas pitam kako treba da izgleda sto se tice sadrzaja teksta i forme ta odluka i koliki broj potpisa vlasnika stanova je neophodno imati jer kod nas od deset stanova troje vlasnika zivi u inostranstvu.


ODGOVOR:

Hvala na pitanju koje ste postavili.
Pre svega, u vezi sa vašom opaskom da ste videli ‘’da pomažem u raznim oblastima’’ želim da vam ukažem da svoje advokatske usluge ne obavljam u vidu pravne pomoći besplatno, s tim da mogu davati načelne odgovore na pitanja građana kao što ću to učiniti i u vašem slučaju.

Stoga mogu odgovoriti na vaše pitanje – koliki broj potpisa vlasnika stanova je neophodno imati za predmetnu odluku, i to u smislu člana 44 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada koji u stavu 2 propisuje ‘’ O raspolaganju zajedničkim delovima zgrade, poveravanju upravljanja profesionalnom upravniku i kreditnom zaduživanju stambene zajednice skupština stambene zajednice odlučuje većinom koju čine 2/3 ukupnog broja glasova.’’ Međutim mora se napomenuti da je ova većina potrebna jedino ako vaša stambena zajednica nije donela poseban akt kojim je utvrđen neki drugi oblik većine.

Kada je u pitanju kako treba da izgleda tražena odluka sto se tice sadrzaja teksta i forme, tu se moram izviniti i ukazati vam da to već ne činim besplatno, već takva vrsta radnji može biti jedino predmet mog angažovanja u okviru međusobne poslovne saradnje.