Prevod imovine

Da li je moguce da cerka proda 60 ari zemlje koja se vodi na njenu majku bez prisustva majke ili njenog potpisa ?

Odgovor:

Ne može, osim ako ima punomoćje majke da može da proda