Prinudna likvidacija

Poštovani, 2018 godine sam sa poznanicom registrovao privredno društvo. Posle par dana, knjigovođa nam je rekla da je pokrenuta likvidacija ( blokirana firma ), jer je par meseci pre našeg osnivanja, ona osnovala sa svojim drugom firmu ( knjigovođa je rekla da taj njen drug ima nekoliko firmi iza sebe, i da je na neki način obeležen, pa su samim tim i nju obeležili). Zanima me šta ja dalje mogu da uradim, kako bih samostalno otvorio neko privredno društvo

Одговор:

На основу изнетог, покушајте свакако да самостално отворите своје друштво