Priznanje krivice

Poštovani,
Optužen sam za delo prevre, gledano sa pravne strane jesam to uradio i kriv sam, da li ja mogu da priznam krivicu da ne bih išao na suđenje.

Odgovor:

Naravno, to je uvek moguće i za sud i tužilaštvo veoma prihvatljivo