Promena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva

Iz obrazloženja:

„Žalbeni navodi zakonskog zastupnika prvotuženog kojima se pobija pravilnost primene materijalnog prava i ističe da je on postao vlasnik prvotuženog nakon što je zaključen ugovor o overdraft kreditu, odnosno u decembru 2009. godine, a da ugovor o overdraft kreditu potiče od 06.06.2008. godine, bez uticaja su na pravilnost prvostepene presude. Ovo stoga što je prvotuženi, kao pravno lice, organizovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pa za svoje preuzete obaveze odgovara do visine uloženih sredstava, bez obzira na činjenicu ko je njegov osnivač i bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu došlo do promene zakonskog zastupnika, obzirom da se u konkretnom slučaju ne radi o ličnoj odgovornosti zakonskog zastupnika, već o odgovornosti pravnog lica za preuzete obaveze, a za koje odgovara do visine uloženih sredstava.“

 

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž 179/2014 od 20.7.2015. godine)