Propust poslodavca da inspekciji prijavi povredu na radu

Kada tokom radnog vremena, u pauzi za doručak, a u prostoru koji je van radnog mesta zaposlenog, dođe do povređivanja radnika, pa zaposleni pretrpi tešku telesnu povredu, takva povreda smatra se povredom na radu i poslodavac ima obavezu da je prijavi nadležnoj inspekciji rada u roku od 24 sata od vremena povređivanja.

(Presuda Višeg prekršajnog suda, Prž. 22804/2013 od 15.11.2013. godine)