PROROK MUHAMED, dr Stevan Tomović

Na osnovu najstarijih biografija Muhameda, arapskih rukopisa nastalih u vreme, i neposredno nakon smrti Muhameda, dr Tomović opisuje kako je nastao Kuran, islam i objektivan prikaz života Muhameda. Knjiga koja objektivno i istorijski opisuje osnivača islama i njegove religije.

Odlična, odmerena knjiga, sa pozivima na izvore, bez ikakve pristranosti bilo kojoj veri.

Deo opisa sa sajta http://www.naukaireligija.com/istorija.html